• facebook
 • google
 • pinterest
Ogród na dachu warszawskiego wieżowca

Ogród na dachu warszawskiego wieżowca

Ogród na dachu warszawskiego wieżowca– zielony dach- prezentacja projektu.

Projekt przewidywał opracowanie koncepcji zielonego dachu na budynku i na stropie garażu podziemnego.

Budynek przeznaczony jest dla celów biurowych oraz towarzyszącej im uzupełniającej funkcji usług gastronomicznych i medycznych.

zielony dach -Warszawa
Zadanie projektowe polegało na:

 • opracowaniu koncepcji zagospodarowania zielenią intensywną terenu działki ze szczególnym uwzględnieniem zieleni na stropie podziemnego garażu, gdzie warstwa substratu wyniesie ok. 90cm.
 • opracowaniu koncepcji zagospodarowania zielenią intensywną dachu projektowanego budynku gdzie warstwa substratu wyniesie ok. 50cm.

Szczególnie wzięto pod uwagę:

 • ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • konieczność zapewnienia bioróżnorodności;
 • osiągnięcie dużej intensywności biologicznej;
 • zapewnienie trwałego funkcjonowania zieleni w trudnych warunkach gęstej zabudowy;
 • wymagania systemu dachów zielonych Bauder oraz przewidywane grubości substratu na stropie garażu i dachu;
 • stworzenia rozwiązań sprzyjających użytkownikom i ich wypoczynkowi;
 • aspekty estetyczne zieleni;

W związku z bardzo słabą kondycją zieleni istniejącej, jej lokalizacji będącej w kolizji zarówno z istniejącym jak i przyszłym ogrodzeniem, projekt nie przewidywał adaptacji zieleni istniejącej.

zielony dach Warszawa

Założenia kompozycji.

Jako wyróżniający element kompozycji zaproponowano nasadzenia z grabu pospolitego
i jego odmian ze względu na dużą plastyczność i możliwości adaptacyjne pod względem naświetlenia oraz na odporność na, mimo wszystko, trudne warunki środowiskowe w terenie gęstej zabudowy.

Żywopłoty cięte z grabu pospolitego posadzone na poziomie parteru budynku oraz na dachu podkreślają charakterystyczny rytm słupów podtrzymujących wyższe kondygnacje oraz zapewniają jednorodność kompozycyjną projektowanej zieleni. Zaproponowaliśmy ukształtowanie żywopłotów:

 • o zmiennej wysokości w przedziale od 0,5m przy budynku do 1m, odwzorowujące łagodne ukształtowanie powierzchni terenu;
 • o zmiennej szerokości tzn. węższe przy budynku (ok. 0,6m) i rozszerzające się przy granicy działki lub krawędzi dachu. (ok1,2m)

Dla zapewnienia bioróżnorodności oraz możliwości osiągnięcia stabilnego ekosystemu zaproponowano zastosowanie dużej ilości krzewów ozdobnych dobranych i rozmieszczonych w sposób zależny od warunków nasłonecznienia.

Różnorodność krzewów liściastych oraz iglastych, w pełni odpornych na warunki miejskie i przemarzanie, wzbogacona bylinami oraz bluszczem pospolitym (*zastosowanym jako roślina okrywowa) zapewnią trwały i zdrowy rozwój powierzchni biologicznie czynnej.

Kompozycja ta podkreśla bryłę budynku i wprowadza ład funkcjonalno-przestrzenny oraz będzie siedliskiem na tyle intensywnym by równoważyć powierzchnię terenu przeznaczonego pod zabudowę.

W szerszej części dachu budynku zaprojektowano plac i towarzyszące mu zbiorniki wodne wraz z szerokimi schodami, które pełnią w tym miejscu funkcję siedzisk. Użytkownicy mogą tu wypoczywać i spacerować po ścieżkach wokół zlokalizowanego centralnie ogromnego świetlika.

zielony dach Warszawa

System nawadniający.

Dla zapewnienia optymalnego rozwoju powierzchni biologicznie czynnej zaprojektowanej zieleni intensywnej przewidziano w pełni automatyczny i strefowy system nawadniający oparty na liniach kropelkowych zamontowanych w podłożu oraz wyposażony w czujniki deszczu i wilgotności podłoża. System ten objął swoim zasięgiem całą powierzchnię zaprojektowanej zieleni. Może on być również wykorzystywany do nawożenia roślin i stymulowania ich wzrostu. Takie rozwiązanie zapewni bezawaryjne i niezależne od człowieka wspomaganie naturalnego zraszania deszczem oraz pokryje w pełni zapotrzebowanie na wodę intensywnie rozwijającej się roślinności.

Możliwości zwiększenia bioróżnorodności dachu zielonego.

Na dachu zielonym zaproponowano ustawienie, ponad powierzchnią podłoża kilku uli z pszczołami. Pszczoły zapylają sto gatunków roślin uprawnych wytwarzających 90 proc. zjadanej przez nas żywności. Niestety pszczół ubywa zarówno na terenach otwartych jaki obszarach miejskich dlatego coraz częściej pasieki urządzane są na dachach budynków nawet w centrach miast. Założenie pasieki zwiększyło bioróżnorodność dachu zielonego i jest rzeczywistym działaniem na rzecz ekologii. Można wykonać również „domki” dla innych owadów oraz ustawić budki lęgowe dla drobnych ptaków. Zaproponowany dobór gatunkowy na dachu budynku uwzględnia również możliwości osiedlania się drobnych ptaków.

Więcej naszych projektów na prezentacje projektów

Witaj, Jesteśmy Architektami Krajobrazu i zawodowo zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem i zakładaniem ogrodów na terenie Rzeszowa i Podkarpacia. Proponujemy rozwiązania kompleksowe dostosowane do Twoich potrzeb, wymagań i preferencji, a jednocześnie estetyczne, trwałe i przede wszystkim funkcjonalne. Zapraszamy. Rafał Szela

Leave a reply